Propozice Memoriálu Jiřího Lungy

 

 

Termín konání XIII. ročníku memoriálu není upřesněn
Místo konání Městská sportovní hala Lipová alej 23, Hodonín, tělocvična TJ Sokol Hodonín, ZŠ Očov Hodonín, ZŠ Mírové náměstí Hodonín, ZŠ Vančurova
Zahájení utkání  
Pravidla hraje se podle pravidel FIBA
Hrací doba 4 x 10 minut hrubého času
Vklad do soutěže 1.500,- Kč za každé družstvo, max. však za 10 hráčů + 1 trenér; po obdržení přihlášky uhradí družstvo složenkou nebo na účet pořadatele
  každý další hráč, trenér či doprovod plus 100,- Kč
Ubytování Hotel Krystal,  Hotel Panon, tělocvična /spací pytle s sebou/, dům mládeže, ubytovny - hradí účastník sám
Ceny zajistí pořadatel
Občerstvení v sobotu večer společné posezení
Systém soutěže dle přihlášených družstev, nejméně 3 utkání pro družstvo
Ukončení neděle do 14,30 hodin
Protesty do 30 minut po utkání s vkladem 300,-Kč, v případě neuznaného protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. O platnosti protestu rozhoduje ředitel + 2 rozhodčí
Přihlášky přihlášky prosím odešlete ihned, aby nevznikl problém s ubytováním a počtem účastníků, popř. s rozlosováním

 

Ostatní ujednání po přihlášení družstva bude tomuto přiřazen specifický symbol pro úhradu startovného. V případě neúčasti družstva propadá vklad pořadateli.

 

Zimní dovolená v Beskydech

Penzion TATRANSKÝ DŮM

 

Gamblingplanet.org - Online Casino Guide!
Visit our online casinos! Gamblingplanet.org is your first stop for casino info, comparing over 30 of the top online casino operators and including information about popular casino games such as roulette and blackjack . Visit our site and find answers to all of your questions re: online gambling and casinos!

 

Menu